Faglig Ekspertise

Siden 2010 har jeg arbejdet med immaterialret.
Mit navn er Svend Onø og jeg har medvirket som Sagkyndig Dommer i over 35 retssager vedrørende produktefterligninger og designkrænkelser indenfor ophavsret, designret, markedsføringsret og varemærkeret.

Sideløbende har jeg udfærdiget adskillige syn og skønserklæringer i designrelaterede sager.

Uddannet Designer 1988. Efter 8 år i Tyskland og Schweiz etableret egen tegnestue 1996. Modtaget 16 designpriser, samarbejdet med mange forskellige iværksættere og brands i over 100 designprojekter indenfor diverse brancher.

Sagkyndig Dommer
Sø- og Handelsretten, 2011 – 
Østre Landsret, 2018 – 

Designfaglig ekspert i Design denmarks Syn og Skønskorps.

Medlem af Retsudvalget, Design denmark.

Formand for Foreningen for Retsbeskyttelse af Arkitektur, Design og Kunsthåndværk, som drifter DesignNævnet og Responsumdvalget.