Syn- og Skønserklæringer

I sager vedrørende produktefterligninger og designkrænkelser, vil en syn- og skønserklæring fra en uvildig faglig ekspert være af stor betydning.

Syn og skøn bistår advokatbranchen og landets domstole på bedste vis. Alle erklæringer er en grundig faglig analyse som er uvildig og objektiv, og som udelukkende bygger på og tager hensyn til fakta.

Der tages ikke parti i en sag og således er en syn og skønseklæring ikke påvirket, præget eller på anden måde under indflydelse af bestemte personlige interesser og opfattelser.

En syn- og skønserklæring fra en uvildig faglig ekspert kan anvendes grundlæggende på 2 forskellige måder.

Dokumentation

En tvist kan afsluttes FØR den ender i retten.

Brug Syn- og Skønserklæringen til at stoppe modpartens krænkelse.

Modparten skal klart kunne erfare, at det er foretaget en grundig analyse og uvildig undersøgelse.

Erkender modparten at erklæringen er detaljeret og saglig, vil det være tvivlsomt at krænkelsen fortsætter.

Det kan også forekomme at der ikke foreligger en krænkelse, i så fald kan en sag afsluttes i al mindelighed uden om retten.

Det er også muligt at anmode Retten om at afholde et syn og skøn, uden at der er anlagt retssag.

Bevisførelse

Som bevis for at afgøre en tvist NÅR den lander i retten.

Retten anmoder en fagperson, en Skønsmand, om at besvare forskellige spørgsmål. Syn- og Skønserklæringen gælder som et stærkt uvildigt ekspert vidneudsagn og bevisførelse.
Syn og skønsmanden kan indkaldes som vidne i Retten.

Det tilrådes at en sag bliver skåret således, at advokaten kan stille syn og skøn de rigtige spørgsmål fra starten.

Læse mere, find blanketter og vejledning på websiden for Danmarks Domstole

https://www.domstol.dk/alle-emner/syn-og-skoen/